PRIVACYVERKLARING

Ons website-adres is: https://domeindelusthof.be.
Bed & Breakfast Domein De Lusthof, Grootzand 54 – 9200 Dendermonde, ondernemingsnummer 08530025819 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bed & Breakfast Domein De Lusthof, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bed & Breakfast Domein De Lusthofverstrekt. Bed & Breakfast Domein De Lusthofkan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

 

WAAROM Bed & Breakfast Domein De Lusthof GEGEVENS NODIG HEEFT

Bed & Breakfast Domein De Lusthofverwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Bed & Breakfast Domein De Lusthofuw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting of om een gerechtvaardigd belang in te vullen.

HOE LANG EN WAAR Bed & Breakfast Domein De Lusthof GEGEVENS BEWAART

Bed & Breakfast Domein De Lusthofbewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data wordt opgeslagen. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

DELEN MET ANDEREN

Bed & Breakfast Domein De Lusthofverstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Bed & Breakfast Domein De Lusthofworden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Bed & Breakfast Domein De Lusthofgebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Een deel van de website is gehost bij aanvullen. Een ander deel van de site wordt gehost door aanvullen indien meerdere partijen.
Bed & Breakfast Domein De Lusthofheeft Google geen toestemming gegeven om via Bed & Breakfast Domein De Lusthofverkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar uwmailadressamen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Bed & Breakfast Domein De Lusthofzal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Bed & Breakfast Domein De Lusthofneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van CT Interactive bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door UBed & Breakfast Domein De Lusthofverzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bed & Breakfast Domein De Lusthofop via:
luclusthof@hotemail.be
b
ed & Breakfast Domein De Lusthof
Grootzand 54, 9200 Dendermonde

KLACHTEN OF MELDINGEN

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van kamers bij Bed & Breakfast Domein De Lusthof,  Grootzand 54 te 9200 Dendermonde – België.

Artikel 1: Reserveringen

Bed & Breakfast Domein De Lusthofneemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. (Groepen jongeren worden niet toegelaten.) U kunt per mail boeken.
Bed & Breakfast Domein De Lusthofbevestigt de reservering binnen 7 dagen. U wordt verzocht deze bevestiging per mail na ontvangst op juistheid te controleren. Heeft u de bevestiging  niet in uw bezit, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen (+32 (0) 470 63 77 46).
Bed & Breakfast Domein De Lusthofbehoudt zich het recht voor over te gaan tot annulering van de huur/verhuurovereenkomst bij gebleken onjuistheid van opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor Domein “De Lusthof”, als ook bij overmacht.

Artikel 2: Betalingen

Na bevestiging van uw boeking door Bed & Breakfast Domein De Lusthofdient u de huursom op onze bankrekening over te maken, tenzij anders is overeengekomen.
Mocht de reservering binnen twee weken voor aanvang van de huurperiode plaatsvinden, dan dient u het verschuldigde bedrag ineens te voldoen.
Na ontvangst van uw betaling is uw reservering definitief.
Na bevestiging van uw boeking door Bed & Breakfast Domein De Lusthofdient u de huursom op onze bankrekening over te maken, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3: Wat is bij de huursom inbegrepen

Bij de kamerhuur is inbegrepen: verbruik van water, verwarming en elektriciteit.

Artikel 4: Huisdieren

Het meenemen van uw huisdier is niet toegestaan.

Artikel 5: Aankomst- en vertrektijden

Vanaf 18.00 uur kunt u over uw kamer beschikken.
In verband met de eindschoonmaak van de kamers, dient u deze op de dag van vertrek vóór 10.00 uur te verlaten, tenzij anders is overeengekomen .
Indien u bij inchecken niet vóór 22.00 uur aanwezig kunt zijn, neemt u dan contact op met de zaakvoerder (+32 (0) 470 63 77 46)

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De hoofdpersoon, genoemd in de verhuurbevestiging, is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de Bed & Breakfast. Breuk/vermissing of beschadiging van inventaris of accommodatie dient dan ook direct door de hoofdpersoon te worden afgerekend.
Door Bed & Breakfast Domein De Lusthofwordt, tenzij dit met opzet en/of grove schuld van Bed & Breakfast Domein De Lusthofis te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor:
a. verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf op de accommodatie.
b. huurders kunnen zich niet beroepen op overlast van plattelandsgeluiden zoals: hanengekraai en andere dierengeluiden. Evenmin voor geluiden veroorzaakt door particulieren in de onmiddellijke omgeving.

Artikel 7: Annuleren

Wij aanvaarden geen annuleringen.  Een boeking is formeel van zodra deze bevestigd is. Dit betekent dat alle annuleringen in rekening worden gebracht ongeacht de periode voorafgaand aan de reserversings-datum.

Artikel 8:Veiligheid

In verband met uw en onze veiligheid, alsmede clausules in de verzekeringspolis van Bed & Breakfast Domein De Lusthofis het in alle ruimten verboden te roken of open vuur te gebruiken.
Dit is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen. Het misbruik van brandblusmiddelen of de alarminstallatie dan wel het onklaar maken van rookmelders is niet toegestaan.
De kamers en andere voorzieningen op de locatie dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.
Het omgaan met de aanwezige dieren alsmede het bezoek van de tuinen dient in overleg te gaan met de beheerder.
De veiligheid van kinderen dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn

Artikel 9: Overlast

Bij thuiskomst op Bed & Breakfast Domein De Lusthofdient u geen overlast te veroorzaken aan overige gasten.

Artikel 10:Klachten

De zaakvoerders van Bed & Breakfast Domein De Lusthofproberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Ondanks die goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen, kunt u deze kenbaar maken, zodat deze snel kan worden opgelost.

Artikel 11: Algemeen voorbehoud

Alle prijzen op de website van Bed & Breakfast Domein De Lusthofzijn onder voorbehoud.
Kennelijke fouten en vergissingen op deze site binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties.

Artikel 12:

Bij geschillen is enkel de Rechtbank van Dendermonde bevoegd.